кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Напрями підготовки (спеціальності)

           

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства є випусковою кафедрою та готує фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» для підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства за спеціальністю 181 «Харчові технології»:

  • освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньою програмою:
    - «Харчові технології та  інженерія».
  • освітнього ступеня «Магістр» за освітніми програмами:
    - «Технології в ресторанному господарстві»;
    - «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»;
    - «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса».

Освітня програма «Харчові технології та інженерія»

Підготовка за освітньою програмою «Харчові технології та інженерія» передбачає отримання глибоких теоретичних знань та оволодіння професійними навичками з сучасних технологій переробки харчової сировини, виготовлення страв і кулінарної продукції, розробки нових видів харчових продуктів; організації раціонального харчування; контролю та управління якістю продукції; проектування і реконструкції підприємств ресторанного господарства; організації ресторанного сервісу та культури обслуговування; впровадження інноваційних ресторанних технологій, визначення економічної ефективності технологічних і технічних процесів.

Освітня програма «Технології в ресторанному господарстві»

Освітня програма «Технології в ресторанному господарстві» передбачає підготовку магістрів як фахівців у сфері ресторанного господарства якісно нового рівня, котрі володіють новітніми методами оброблення і конструювання харчових продуктів покращеного та збалансованого складу; методиками проведення експериментів та аналізу якості харчових продуктів; передовими інформаційними технологіями в галузі ресторанного бізнесу; навичками організації та підвищення культури обслуговування та сервісу.

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців для підприємств м’ясопереробної галузі. Студенти здобувають професійні знання і навички з технологій переробки м’яса; удосконалення й оптимізації технологічних процесів виробництва м’ясних продуктів; сертифікації продукції м’ясного виробництва; проектування, реконструкції і розширення м’ясопереробних підприємств. Випускники здатні займатися науково-дослідною роботою, розробляти нові й удосконалювати існуючі технології харчових продуктів з урахування сучасних принципів нутриціології.

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

Освітня програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» передбачає підготовку фахівців для підприємств переробної промисловості, котрі ґрунтовно опановують методи експертизи плодоовочевої сировини і проведення експериментів; здатні проектувати та реконструювати підприємства переробної галузі, ефективно контролювати технологічні процеси на виробництві; спроможні удосконалювати існуючі та розробляти нові технології харчових продуктів