кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Історія кафедри

          

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства була реорганізована  1 вересня 2013 року шляхом об’єднання кафедр технології та організації ресторанного господарства і кафедри технології та організації харчових виробництв.

Кафедра входить до складу факультету харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу і є випусковою для студентів напрямку підготовки «Харчові технології та інженерія».

Підготовка ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Історично кафедра технологій та організації ресторанного господарства створена у січні 1978 року на базі кафедри технології і обладнання підприємств громадського харчування. На момент заснування кафедра мала назву “Кафедра технології продукції громадського харчування”. У 1983 році вона перейменована у кафедру технології та організації громадського харчування. 1 листопада 2004 року здійснено перейменування на кафедру технології та організації ресторанного господарства.


2011 р.

Протягом 1977-2013 років кафедру очолювали:

 • з 1.09.1977 по 3.01.1978     Дорохін Віктор Олександрович ;
 • з 4.01.1978 по 15.11.1987   Ванукевич Анатолій Самуілович ;
 • з 16.11.1987 по 21.09.1988 Бурбак Анатолій Миколайович;
 • з 28.09.1988 по 3.07.1989   Карпенко Віктор Дмитрович;
 • з 4.07.1989 по 3.04.1991    Ростовський Володимир Сергійович;
 • з 4.03.1991 по 31.08.1993  Шкарупа Володимир Григорович;
 • з 1.09.1993 по 1.10.2003    Рогова Алла Леонідівна 
 • з 2.10.2003 по 31.08.2006   Капліна Тетяна Вікторівна;
 • з 1.09.2006 по 31.08.2013    Манжос Олександр Федосійович 

У витоків створення спеціальної випускової кафедри стояли досвідчені викладачі, високоякісні фахівці галузі громадського харчування: проф. Ростовський В.С. – перший декан технологічного факультету;  проф. Ванукевич А.С., проф. Дорохіна М.О., доц. Скалозуб Л.С.,  доц. Фірсова Р.М., доц. Шаповал Н.І. та ін.

В останні два десятиліття колектив кафедри розвивався як потужний центр наукових досліджень у галузі організації виробництва харчової продукції та технології масового харчування, який функціонував задля забезпечення наукових засад підготовки фахівців для громадського (ресторанного) господарства. В цей період на кафедрі склалася наукова школа в галузі харчових технологій та інженерії.

Кафедра технології та організації харчових виробництв була створена в травні 1990 р. у зв’язку з відкриттям в 1988 р. спеціальності "Технологія консервування". Спочатку кафедра мала назву, відповідну до назви спеціальності, а з вересня 1992 р. кафедра перейменована і отримала назву "Технології та організації харчових виробництв".

Завідувачем кафедри з початку її заснування і до 2003 р. була к.т.н., доцент Рибіцька Г.С.

З 2003 р. до 2009 р. кафедру очолювала к.т.н., доцент Хомич Г.П.

З липня 2009 р. по 31.08.2013 завідувач кафедри - к.т.н. професор Плахотін В.Я.


2011 р.

Найважливіші досягнення кафедри у навчальному процесі, науковій та виховній роботі:

 • відкриття в 1998 р. нової спеціальності "Технології зберігання, консервування та переробки м’яса"
 • створення відповідної матеріально-технічної бази для підготовки фахівців харчових технологій та інших напрямків, започаткованих в університеті.
 • В 1999 р. створений науково-методичний центр "Харчові технології", оснащений комп’ютерами, програмними та технічними засобами навчання з метрології, стандартизації, сертифікації продукції і послуг
 • організація філіалів кафедри: в 1991 р. при Полтавському консервному заводі і в 2000 р. при КП "Полтавський м’ясокомбінат"
 • підбір та підготовка висококваліфікованих кадрів шляхом навчання в аспірантурі та виконання дисертаційних робіт в якості здобувачів: за 2001-2012 р.р. захищено 11 дисертацій

Концепція діяльності кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства полягає у створенні умов для якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців у галузі харчової промисловості відповідно до досягнень вітчизняної та світової науки й освіти.

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства сьогодні – це міцний сплав досвідченості і мудрості з молодим ентузіазмом. Нині на кафедрі працює колектив професіоналів, який складається з 3 докторів наук, 3 професорів та 1 професора ПУЕТ, 17 кандидатів наук, 1 старшого викладача, 5 асистентів та 10 - навчально-допоміжного персоналу.

Завідувач кафедри з 1 вересня 2013 року доктор технічних наук Хомич Галина Панасівна.