кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Інформація для абітурієнтів

          

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ, ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ  !!!

Активних, впевнених у собі молодих людей, які бажають отримати освіту за цікавими та вкрай необхідними в Україні спеціальностями!

Зробіть Правильний вибір раніше

і Ви матимете шанс стати студентом
Найкращого університету

Якщо ти мрієш стати конкурентоспроможним професіоналом харчової промисловості  ти зробиш правильний вибір, якщо обереш навчання на кафедрі технологїй харчових виробництв і ресторанного господарства.

Кафедра є структурним підрозділом Вищого навчального закладу «Полтавського університету економіки і торгівлі», яка займається навчальною, науковою, виховною роботою у галузі харчових технологій.

Провадження освітньої діяльності у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту серії АВ № 585975 від 22.07.2011 р., термін дії ліцензії до 01.07.2016 року.

Переваги 
Полтавського університету економіки і торгівлі

 • Підготовка офіцерів запасу.
 • Працевлаштування: гарантоване надання першого робочого місця
 • Стипендіальне забезпечення кращих студентів, що навчаються на контрактній основі;соціальні пільги для окремих категорій студентів; 
 • Забезпечення гуртожитком усіх іногородніх студентів. 
 • Закордонні стажування та розгалуджена база практик. 
 • Безкоштовний доступ до мережі інтернет (як в університеті, так і в гуртожитках). 
 • Високий якісний рівень професорсько-викладацького складу (майже 80 % докторів економічних наук Полтави є нашими штатними викладачами). 
 • Унікальна економічна бібліотека з електронними читальними залами та найбільшою кількістю літератури.
 • Класична підготовка фахівців у сфері економіки і торгівлі впродовж 50 років. 
 • Найбільший вищий навчальний заклад у Полтавській області (у нас навчаються 11 тисяч студентів).

Перспективні напрями підготовки (спеціальності)

Харчові технології та інженерія

Одним з перших в університеті був створений технологічний факультет (зараз факультет харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу), який готує фахівців для підприємств харчової промисловості:

 • бакалаврів за напрямом 6.051701 «Харчові технології та  інженерія»;

Програми професійного спрямування:

 • «Технологія харчування»
 • «Ресторанна справа та сервіс»
 • «Організація ресторанного бізнесу»
 • «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»
 • «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»
 • спеціалістів та магістрів за фахами  «Технології в ресторанному господарстві», „Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” і „Технології зберігання, консервування та переробки м'яса” з присвоєнням кваліфікації інженер-технолог обраного фаху.

Програма професійної підготовки «Технологія харчування»: підготовка за цією програмою включає оволодіння професійними знаннями та навичками з технології виготовлення страв і кулінарної продукції, розробки нових видів харчових продуктів; організації раціонального харчування; управління якістю продукції; проектування і реконструкції підприємств ресторанного господарства; визначення економічної ефективності технологічних і технічних процесів.

Програма професійної підготовки «Ресторанна справа і сервіс»: містить спеціальні дисципліни для підготовки бакалаврів з глибокими знаннями з організації ресторанного господарства в Україні та за кордоном; ресторанного сервісу; обслуговування банкетів; основ рекламної діяльності; кулінарного дизайну; експертизи якості послуг.

Програма професійної підготовки «Організація ресторанного бізнесу»: передбачає оволодіння професійними знаннями і навичками з бізнес-планування та розробки інвестиційних проектів, інформаційних технологій у ресторанному бізнесі, управління бізнесом; організації ресторанного бізнесу; моніторингу світового ринку.

Програма професійної підготовки «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»: передбачає отримання студентами ґрунтовних знань з технології та експертизи плодоовочевої харчової продукції; основ технології хлібопекарного, кондитерського і макаронного виробництва, пивоваріння та безалкогольних напоїв; основ сертифікації продукції та управління якістю і безпекою харчових продуктів; раціональної експлуатації технологічного обладнання; проектування і реконструкції харчових переробних підприємств.

Програма професійної підготовки «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса»: передбачає оволодіння професійними знаннями і навичками з технології зберігання, консервування та переробки м’яса; сертифікації продукції м’ясного виробництва; проектування, реконструкції і розширення м’ясопереробних підприємств; створення і забезпечення ефективної роботи підприємств із переробки сільськогосподарської продукції і сировини; ефективної експлуатації обладнання підприємств харчової промисловості.

Факультет харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного бізнесу це:

 •  28 лабораторій і кабінетів;  
 •  три сучасних комп'ютерних класи;
 •  студентський науково-технічний центр;
 •  науково-методичний центр харчових технологій;
 • три науково-дослідних лабораторії;
 •  студентський гуртожиток сучасного типу.

Студенти мають можливість користуватися найкращою в регіоні бібліотекою, електронною читальною залою, спортивним  комплексом, їдальнею і студентським кафе.

Теоретичне і практичне навчання здійснюється за сучасними інноваційними інформаційними технологіями з використанням персональних комп'ютерів. Високий рівень підготовки фахівців забезпечується вивченням циклу соціально-економічних, фундаментальних, професійно-орієнтованих  та спеціальних дисциплін.

Майбутні фахівці одержують не тільки  фахову  інженерно-технологічну, а  й  глибоку організаційно-управлінську  підготовку  з  менеджменту, маркетингу, економіки  підприємства, організації і планування  виробництва, основ  підприємництва, бухгалтерського обліку і фінансування, стандартизації і сертифікації продукції, сучасних комп'ютерних технологій, іноземних мов. Практичний досвід фахівці набувають на  провідних підприємствах  харчової промисловості.

Навчання за цим фахом дозволить Вам:

 • набути  глибоких  знань і навичок  з технології  та експертизи харчових  продуктів  із  плодів,  овочів,  м'яса, риби;
 • оволодіти основами  технології хлібопекарного; кондитерського,   макаронного   виробництва,   олії, продуктів   бродіння   (вина,   пива),   безалкогольних напоїв, різноманітних  молочних  продуктів;
 • оволодіти   прогресивними   технологіями,   які забезпечують високу якість і конкурентоспро­можність харчових продуктів на  вітчизняному  та світовому  ринках;
 • вивчити вітчизняний і світовий досвід створення спільних, акціонерних, кооперативних, приватних підприємств, компаній, спілок, об'єднань з переробки сільськогосподарської  продукції  та сировини.

Детально Правила прийому до Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» наведені: http://puet.edu.ua

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ

на посадах:  керівника підприємства, головного технолога, інженера-технолога, начальника та  майстра цеху, завідувача лабораторії, спеціаліста з питань стандартизації, сертифікації та управління якістю харчових  продуктів,  митного контролю, захисту прав споживачів, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника.

за видами діяльності: організаційно-управлінська; - виробничо-технологічна; - маркетингова; - проектно-технологічна; - комерційна; - інженерно- та науково-дослідна; - зовнішньоекономічна; - підготовка кадрів.

Найбільш  обдаровані  випускники  можуть  продовжити  навчання  в  аспірантурі  або  на  педагогічному  факультеті  університету.
З навчально-матеріальною базою та освітньою діяльністю університету, технологічного факультету і кафедри Ви можете ознайомитися під час „Дня університету” (21 травня), „Днів відкритих дверей” та на сайтах університету, факультету і кафедри за Інтернет-адресоюhttp://www.puet.edu.ua

Адреса університету: 36014, м.Полтава, вул. Коваля, 3
Приймальна комісія:  каб. 140, тел.(05322) 7-91-60;
Деканат факультету:  каб. 237, тел.(05322) 2-07-40;
Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства: каб.114а340, тел.(05322) 2-48-60