кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Науково-дослідна робота

          

Науково-дослідна й науково-виробнича діяльність

Науково-дослідна й науково-виробнича діяльність на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства проводиться за такими напрямами: наукові зв’язки з підприємствами та організаціями Полтавського регіону та суб’єктами діяльності споживчої кооперації; методичні розробки за фаховим напрямом фундаментальних досліджень; проведення науково-практичних та науково-методологічних семінарів; участь викладачів і студентів у роботі наукових та науково-практичних конференцій, студентських гуртків; підвищення якості професорсько-викладацького складу через роботу над кандидатськими та докторськими дисертаціями, публікацію наукових та навчально-методичних праць.

Комплексний підхід до науково-дослідної роботи кафедри реалізується, виходячи з таких умов та завдань:

 • необхідність вирішення наукових проблем, пов’язаних із розвитком харчових технологій в умовах глобалізації;
 • удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення стратегії розвитку підприємств та організацій різних форм власності й галузевого спрямування на основі вирішення організаційних, методологічних і методичних питань; 
 • відповідність кадрового забезпечення кафедри стратегічному напряму наукових досліджень та програмам професійного вдосконалення рівня викладачів;
 • наявність необхідного матеріально-технічного забезпечення;
 • тісні науково-практичні зв’язки з підприємствами та організаціями; 
 • наявність бази для проведення наукових експериментів і практичної апробації досягнутих результатів.

Наукові дослідження на кафедрі технологій харчових виробництв і ресторанного господарства формуються, виходячи із сучасних проблем національної економіки, та зорієнтовані на вивчення тенденцій розвитку й удосконалення харчових технологій в Україні. Тематика наукових досліджень охоплює актуальні питання організації, методики й методології харчових технологій підприємств та організацій, ураховуючи специфіку їхньої діяльності.  У роботі зі студентами вибір напрямів наукових досліджень обумовлений також необхідністю підготовки фахівців для підприємств та організацій різних форм власності, й базується на опануванні теоретичного та практичного матеріалу з дисциплін, що передбачені навчальним планом. Результати наукових досліджень  упроваджуються в освітній процес і практичну діяльність суб’єктів господарювання різних форм власності та галузевої приналежності.

Кафедрою технологій харчових виробництв і ресторанного господарства виконується  науково-дослідна тема «Розробка технології харчування підвищеної біологічної цінності»  (державний реєстраційний номер 0114 U 003955). Керівники: доц., к. т. н.  Тюрикова І. С. та доц. , к. т. н. Іщенко Н. В.

Інформація про наукові гуртки кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

На кафедрі технологій  харчових виробництв і ресторанного господарства працюють студентські наукові гуртки: «Технологічне бюро» (керівник: к. т. н., доц. Олійник Н. В.); «Дослідник» (керівник к. в. н., доц. Бородай А. Б.); «Професіонал» (керівники: асистент Горобець О.М. та майстер виробничого навчання Гончаренко В.Ф.);  «Проблеми харчових технологій» ( керівник: к. т. н.,  доц. Суткович Т.Ю.).

Діяльність наукових гуртків тісно пов’язана з науковою діяльністю кафедри. У ній  задіяні всі викладачі кафедри та студенти 3-5 курсів.  У гуртку «Технологічне бюро» працює 15 осіб, у гуртку «Дослідник» - 24 особи, у гуртку «Професіонал» -  8 осіб, у гуртку «Проблеми харчових технологій» – 8 осіб.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Технологічне бюро» :

 • Розробка технології борошняних кондитерських виробів із використанням нетрадиційної сировини.
 • Розробка технології функціональних харчових продуктів, збагачених біологічно активними речовинами.
 • Розробка підходів до формування конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Маркетингові дослідження ринку ресторанних послуг.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Проблеми харчових технологій»:

 • Використання дикорослої сировини для  збагачення харчових продуктів природними  біологічно активними речовинами.
 • Розробка технології харчових пігментовмісних  добавок із рослинної сировини, їх використання  в харчовому виробництві.
 • Теоретичне обґрунтування та розробка технологій виробництва функціональних напоїв.  
 • Розробка технології виготовлення варених ковбасних виробів, збагачених органічним фосфором та кальцієм.
 • Удосконалення технології грибного напівфабрикату й комбінованих м’ясних продуктів із його використанням.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Дослідник»:

 • Відпрацювання методик мікробіологічних досліджень.
 • Дослідження показників якості та безпеки харчових продуктів.
 • Розробка заходів профілактики псування харчових продуктів.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Професіонал»:

 • Напрацювання професійних навиків оформлення страв у стилі карвінгу;
 • Інноваційні методи оформлення кондитерських виробів

У подальшому результати досліджень подаються в дипломних проектах, курсових і магістерських роботах.

Результати досліджень науково-дослідних робіт представляються кожного року на науковій студентській конференції та щорічній виставці наукових робіт під час проведення Дня технолога.