кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Студентська наукова робота

          

Вимоги, які висуває науково-технічний прогрес до розвитку сучасного виробництва, полягають у забезпеченні його кваліфікованими кадрами, які були б мобільними, знаючими, ініціативними, творчими. Тому фахова підготовка студентської  молоді повинна відбуватися з урахуванням досягнень й перспектив розвитку техніки і технології.

Правильне поєднання навчальної і науково-дослідної роботи  студентів –  одна з головних умов підвищення якості підготовки фахівців.

 

Науково-дослідна робота студентів спрямована на оволодіння студентами науковими методами та формування навиків самостійного виконання науково-дослідних завдань.

Для розвитку студентської науково-дослідної роботи на кафедрі пропагують:

 • координацію науково-дослідної роботи студентів;
 • організацію участі студентів в університетських, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях;
 • організацію участі у Дні технолога та Дні університету;
 • випуск збірки кращих студентських доповідей.

Діяльність наукових гуртків тісно пов’язана з науковою діяльністю кафедри. У ній  задіяні всі викладачі кафедри та студенти 3-5 курсів.  У гуртку «Технологічне бюро» працює 15 осіб, у гуртку «Дослідник» - 24 особи, у гуртку «Професіонал» -  8 осіб, у гуртку «Проблеми харчових технологій» – 8 осіб.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Технологічне бюро» :

 • Розробка технології борошняних кондитерських виробів із використанням нетрадиційної сировини.
 • Розробка технології функціональних харчових продуктів, збагачених біологічно активними речовинами.
 • Розробка підходів до формування конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Маркетингові дослідження ринку ресторанних послуг.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Проблеми харчових технологій»:

 • Використання дикорослої сировини для  збагачення харчових продуктів природними  біологічно активними речовинами.
 • Розробка технології харчових пігментовмісних  добавок із рослинної сировини, їх використання  в харчовому виробництві.
 • Теоретичне обґрунтування та розробка технологій виробництва функціональних напоїв.  
 • Розробка технології виготовлення варених ковбасних виробів, збагачених органічним фосфором та кальцієм.
 • Удосконалення технології грибного напівфабрикату й комбінованих м’ясних продуктів із його використанням.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Дослідник»:

 • Відпрацювання методик мікробіологічних досліджень.
 • Дослідження показників якості та безпеки харчових продуктів.
 • Розробка заходів профілактики псування харчових продуктів.

Основні напрями тематики наукового гуртка «Професіонал»:

 • Напрацювання професійних навиків оформлення страв у стилі карвінгу;
 • Інноваційні методи оформлення кондитерських виробів

В університеті триває робота із залучення студентів, аспірантів і молодих учених до винахідницької творчості. Значна частина поданих заявок на видачу патенту і отриманих патентів створена за їх участю.

          

15 листопада 2015 р. відбувся виступ магістра групи ТРГм-51 Приходько Валерія і майстра виробничого навчання Гончаренко Валентини на міському телебаченні – телерадіокомпанії «Лтава» у телепередачі «Ранок на Лтаві», де вирізали й демонстрували прикраси із карвінгу та розповідали про це оригінальне мистецтво.

          

4-6 листопада 2015 р. відбувся  І Міжнародний кулінарний фестиваль «BESTCookFEST-2015», де студенти Углікова Тетяна, Кияненко Олександр та Остряніна Наталія завоювали Гран-прі й отримали золоту медаль на КиївЕкспоПлаза за композицію із пряникового тіста.

          

ХХХVIII наукова студентська конференція
«Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства»

21–22 квітня 2015  року у ВНЗ Укоопспілки  «Полтавський університет економіки  і торгівлі» відбулася ХХХVIII наукова студентська конференція «Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства».

Наукові роботи з напряму «Харчові технології та інженерія» та « Технології в ресторанному господарстві» були заслухані на секції «Технологія харчових виробництв і ресторанного господарства». Всього було заявлено 12 доповідей, заслухано 10.

В обговоренні наукових робіт разом із викладачами брали участь студенти 4 та 5 курсів. За результатами обговорень було визначено, що робота Туренка Сергія (гр. ТРГ-51м) заслуговує на  диплом III ступеня; Жили Ганни Юріївни ( гр. ТРГ-51м) – диплома II ступеня, а Ярошенко Тетяни Валеріївни (гр. ТРГ-51м) – диплома I ступеня.

          

ОДИНАДЦЯТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКООПСПІЛКИ” “ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ І ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА”

23–24 квітня 2014 р. на базі Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу відбулася одинадцята науково-практична конференція студентів вищих навчальних закладів Укоопспілки” “Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства”.

У роботі конференції взяли участь і виступили:  Лазар М. П. – голова правління Спілки споживчих товариств Тернопільської області,  Войнаш Л.Г. – директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки Укоопспілки, директор НМЦ "Укоопосвіта", Мулярчук В.М. – директор Тернопільського кооперативного торговельно-економічного коледжу студенти вищих навчальних закладів Укркоопспілки.

До Тернополя завітали делегати з 22 вищих навчальних закладів споживчої кооперації України. Студенти представляли проекти, основою яких були дослідження проведені на підприємствах.

Укоопспілка дбає про підготовку досвідчених фахівців для підприємств та організацій і проведення конференції – важливий крок у цьому напрямі.

На конференції з доповіддю на тему: «Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств харчової промисловості» виступила студентка 1 курсу напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» Похитон Оксакна Олексіївна (гр. ТКМ – 11), науковий керівник к.т.н. Ястреба Ю.А. У роботі було обґрунтовано актуальність використання грибної сировини у технології виготовлення ковбасних виробів та розроблено рецептуру м'ясопродуктів, збагачених харчовими волокнами.

За підсумками конференції Похитон Оксана Олексіївна нагороджена  Дипломом НМЦ «Укоопосвіти».

          

ХХХVII НАУКОВА СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

Традицією стало проведення студентської наукової конференції з актуальних проблем розвитку науки і практики у квітні кожного року. Цього року студентська конференція проводилася вже 37 раз за понад 50 річну історію існування університету.

15 квітня 2014 року відбулося пленарне засідання конференції. Проблеми, що розглядались учасниками конференції, вирізнялись своєю актуальністю та новизною наукових підходів. Особливу увагу приділено висвітленню результатів наукових досліджень у сфері економіки та підприємництва, інформаційних і мережевих технологій, товарознавства, харчових технологій та інженерії.

По закінченні пленарного засідання розпочалася робота 37-ми секцій за науковими напрямами студентів. У роботі конференції взяли участь 1038 студенти денної форми навчання. Заслухано 493 доповіді.

За активної участі кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства відбулося засідання секціїза підсумками науково-дослідних робіт за 2013 рік у сфері харчових технологій та інженерії. Заслухали 12 доповідей студентів, які висвітлили актуальні питання напрямків підвищення якості харчових продуктів.

За результатами конференції перемогли:

 • 1 місце – робота Мазур О.П. на тему: «Розробка технологій смузі на основі топінамбура з використанням добавки з топінамбуру» (керівник - к.т.н., доц. Тюрікова І.С.)
 • 2 місце – робота Чепелєвої А.С. на тему: «Використання хеномелісу у соковому виробництві»
  (керівник – к.т.н., доц. Ткач Н.І.)
 • 3 місце – робота Каюди К.І. на тему:  «Дослідження технології та властивостей паштетів з м’яса птиці і хеномеліса» (керівник – к.б.н., професор Плахотін В.Я.)

16 квітня відбулося підведення підсумків конференції та урочисте нагородження переможців.

          

XXXVІ НАУКОВА  СТУДЕНТСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ

16-17 квітня 2013 року  в ВНЗУ «Полтавському університеті економіки і торгівлі», за активної участі кафедри технології та організації харчових виробництв, відбулася XXXVІ наукова студентська конференція за підсумками науково-дослідних робіт за 2012 рік.


Привітальне слово учасникам конференції від завідуючого кафедри технології та організації  харчових виробництв ПУЕТ проф. Плахотіна В.Я.

На засіданні секції № 21 „Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса та плодів і овочів” заслухали 11  доповідей студентів, які висвітлили актуальні питання напрямків підвищення якості харчових продуктів.

1. Наукове обґрунтування та удосконалення технології м’ясних хлібів Яресько Павло Ігорович, Куниця Микола Павлович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

2. Теоретичні та практичні аспекти використання рослинної сировини в технології січених напівфабрикатів Антонюк Богдан Олексійович, Щепет Ілля Володимирович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

3. Удосконалення технології структурованих грибних напівфабрикатів та їх використання в м’ясопродуктах Каюда Ксенія Ігорівна, Дем’яненко Аліна Григорівна, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

4. Розробка рослинних добавок із насіння гарбуза і їх використання в технології січених напівфабрикатів Стоян Віталій Віталійович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

5. Удосконалення технології субпродуктових консервів з використанням білоквмісної сировини Волошин Роман Олександрович, Хлівний Дмитро Віталійович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

6. Удосконалення технології виробництва комбінованих продуктів харчування на основі м’ясної сировини Мельник Артем Олександрович, Баюль Дмитро Вікторович, ТКМ-41 (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

7. Удосконалення технології виробництва напівфабрикатів з січеного м'яса з додаванням біологічно активних добавок Завірін Владислав Сергійович, Лаврик Артем Миколайович, ТКМ-41і (керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

8. Удосконалення технології м’ясних та м’ясомістких продуктів з використанням білоквмісної сировини Микитюк Денис Миколайович, Бондарчук Петро Анатолійович, ТКМ-41і(керівник – Ястреба Ю.А., асистент)

9. Удосконалення технології виробництва консервованих томатів Коновал Ганна Юріївна, ТКО-41 (керівник – Юрчішина Л.М., асистент)

10. Виробництво варення з топінамбура та журавлини Чепелєва Анастасія Сергіївна, ТКО-41і (керівник – Юрчішина Л.М., асистент)

11. Розширення асортименту маринованих консервів Кірій Дарія Вячеславівна, ТКО-41 (керівник – Юрчішина Л.М., асистент)

За результатами конференції перемогли:

1 місце – робота Антонюка Б. О., Щепета І. В. на тему: «Теоретичні та практичні аспекти використання рослинної сировини в технології січених напівфабрикатів» (група ТКМ-41, науковий керівник ас. Ястреба Ю.А. .); 

2 місце – робота Чепелєвої А. С. на тему: «Виробництво варення з топінамбура та журавлини» (група ТКО-41і, науковий керівник ас. Юрчишина Л. М.); 

3 місце – робота Яреська П. І., Куниці М. П. на тему:  «Наукове обґрунтування та удосконалення технології м’ясних хлібів» (група ТКМ-41, науковий керівник ас. Ястреба Ю.А.)

Переможці нагороджені дипломами та почесними грамотами

          

Відповідно до наказу ректора «Про заохочення учасників загально університетського конкурсу наукових робіт студентів, присвяченого Міжнародному Дню студента, з 26 жовтня по 17 листопада 2012 року відбувся загальноуніверситетський конкурс наукових робіт студентів.

Факультет харчових технологій, готельно-рестранного і туристичного бізнесу подав на цей конкурс 17 робіт. Від кафедри було подано 3 роботи, які зайняли призові місця:

1 місце

 • Гергель Антон Сергійович ТРГ-51 м. Керівник: Капліна Т.В.

2 місце

 • Макаров Михайло Олександрович ТРГ-54. Керівник Суткович Т.Ю.
 • Каюда Ксенія Ігорівна ТКМ-51. Керівник Ястреба Ю.А.

3 місце

 • Мальована Оксана Володимирівна ТРГ-52 Керівник: Скрипнк В.О.
 • Кубаков Максим Анатолійович ТКО-51 Керівник: Юрчишина Л.М.