кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

          

Кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства знаходиться на першому та третьому поверхах університету і до її складу належать кабінети та лабораторії:

Аудиторія 106 - лабораторія стандартизації, метрології і контролю якості,  теоретичних основ технології харчових виробництв, харчових технологій, наукових досліджень та технічної творчості.

Призначена для проведення лабораторних занять з дисциплін кафедри 

 • теоретичні основи технологій харчових виробництв
 • харчові технології
 • стандартизація, метрологія і контроль якості
 • методи контролю продукції в галузі

Лабораторія оснащена лабораторним обладнанням, хімічним посудом, хімічними реактивами та допоміжними інвентарем і матеріалами, необхідним для проведення занять та дослідних експериментів до магістерських робіт та до теми наукових досліджень кафедри.

Аудиторія 107 - кабінет інноваційних технологій в ресторанному господарстві

Кабінет організований для проведення лекцій із застосуваннями мультимедійної трансляції, лабораторних та практичних занять з технологічних дисциплін, для проведення майстер-класів, тренінгів за участю провідних майстрів кулінарного мистецтва України і зарубіжжя, випускників і студентів ПУЕТ.

Відповідно кабінет оснащений сучасним обладнанням (пароконвектомат, плити електричні, тістоміс, соковижималка, м’ясорубка тощо) і необхідними кухонним і столовим посудом, кухонних інвентарем, приборами. Організовані робочі місця для здійснення технологічного процесу. Для слухачів встановлені 30 стільців зі стільницями.

Аудиторія 109 - лабораторія технології ресторанного господарства

Призначена для проведення лабораторних занять з дисциплін кафедри:

 • технології продукції ресторанного господарства
 • основи класичної кулінарії
 • основи кондитерської справи
 • інноваційні ресторанні технології
 • прогресивні ресторанні технології
 • кулінарні тренди та гастрономічний туризм
 • Food коучинг з харчування

До основних задач та функцій лабораторії відносяться

 • методичне і організаційно-технічне забезпечення проведення лекцій, лабораторних, практичних і індивідуальних занять, консультацій, занять гуртка кулінарної майстерності, заліків та екзаменів з дисциплін;
 • надання допомоги студентам у самостійній роботі над вивченням вищеперерахованих дисциплін;
 • організація групових та індивідуальних консультацій;
 • організація атестації студентів на присвоєння кваліфікації кухаря;
 • організація регіонального кулінарного конкурсу;
 • організація майстер-класів, тренінгів провідних кухарів, кондитерів, роботодавців;
 • організація виставок кулінарних і кондитерських виробів;
 • організаційно-технічне і методичне забезпечення проведення наукової студентської роботи, конкурсів на краще знання курсу;
 • сприяння розвитку професійних і практичних навиків у студентів;
 • формування у студентів дбайливого відношення до матеріальних цінностей; розвиток пізнавального інтересу до майбутньої професії;
 • створення комплексу навчальної документації з дисциплін, що включає розробку тематичних планів, завдань для позакласної самостійної роботи, технологічних карток і схем

Аудиторія 110 – кабінет мікробіології

Призначений для проведення занять з дисципліни «Мікробіологія харчових виробництв».

Крім того в кабінеті здійснюється:

 • методичне та організаційно-технологічне забезпечення проведення лекцій, лабораторних, практичних і індивідуальних занять, консультацій, заліків та екзаменів;
 • надання допомоги студентам в самостійній роботі при вивченні дисциплін  “Мікробіологія харчових виробництв”;
 • організація групових та індивідуальних консультацій;
 • організаційно-технічне та методичне забезпечення, проведення наукової студентської роботи, проведення досліджень до магістреських робіт та наукої теми кафедри.

Аудиторія 227 – кабінет стандартизації та сертифікації

В кабінеті організовані 24 робочих місця, оснащених  комп’ютерами. В аудиторії є в наявності комплект технічної документації з стандартизації та сертифікації. В комп’ютерах встановлені програми для забезпечення дисциплін університету за різними освітніми програмами. Кабінет використовується для захисту бакалаврських та магістерських робіт, проведення презентацій, наукових, науково-методичних конференцій.

Аудиторія 327 - лабораторія технології переробки м’яса та м’ясопродуктів

Призначена для проведення лабораторних занять з дисциплін кафедри

 • технологія галузі
 • технологія біовиробництв
 • формування сировинних ресурсів
 • методи контролю продукції в галузі 
 • проведення дослідів до виконання магістерських робіт   

Лабораторія оснащена лабораторним обладнанням, хімічним посудом, хімічними реактивами та допоміжними інвентарем і матеріалами, необхідним для проведення занять та дослідних експериментів до магістерських робіт та до теми наукових досліджень кафедри.

Аудиторія 403 - лабораторія процесів і апаратів харчових виробництв

Лабораторія призначена для проведення лабораторних та практичних занять з дисциплін спеціальностей «Харчові технології», «Ресторанні технології»:

 • процеси і апарати харчових виробництв;
 • основи автоматизованого проектування;
 • екологія і безпека харчових продуктів.

Лабораторія оснащена необхідним обладнанням та приборами для відпрацювання необхідних практичних навичок в роботі технологічного обладнання, приборів і приладів контролю безпеки. В лабораторії організовано 5  комп’ютерних робочих місць з встановленою програмою  ПЗ КОМПАС-3D V11 в будівництві і ПЗ КОМПАС-3D V11 в машинобудуванні для набуття навичок проектування закладів ресторанного господарства і харчових виробництв