кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Дисципліни

           

 • Актуальні проблеми технології галузі – курсова робота
 • Безвібходні технології харчових виробництв
 • Виробнича практика
 • Виробниче стажування
 • Гігієна і санітарія в галузі
 • Державна атестація та бакалаврська виробнича практика
 • Дипломна магістерська робота
 • Дипломне проектування та передмагістерська практика
 • Дипломне проектування та Підсумкова атестація
 • Дослідницька практика
 • Експертиза харчової продукції у закладах ресторанного господарства
 • Етнічні кухні
 • Загальна мікробіологія і вірусологія
 • Загальна мікробіологія і вірусологія – курсова робота
 • Загальні технології харчової промисловості
 • Інноваційний інжиніринг консервних підприємств
 • Інноваційний інжиніринг консервних підприємств – курсовий проект
 • Інноваційний інжиніринг м‘ясопереробних підприємств
 • Інноваційний інжиніринг м‘ясопереробних підприємств – курсовий проект
 • Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства
 • Інноваційний інжиніринг підприємств ресторанного господарства– курсовий проект
 • Інноваційні харчові інгредієнти у технології харчових продуктів
 • Інноваційцні ресторанні технології
 • Інноваційцні ресторанні технології – курсова робота
 • Інноваційцні технології м‘ясних продуктів
 • Інноваційцні технології м‘ясних продуктів – курсова робота
 • Інтелектуальна власність
 • Кваліфікаційна дипломна робота
 • Кулінарна етнологія
 • Культура харчування
 • Кухні народів світу
 • Магістерська робота
 • Магістерський дипломний проект
 • Методи контролю продукції в галузі
 • Методи контролю якості продукції в галузі з основами наукових досліджень
 • Методика викладання спеціальних дисциплін
 • Методологія і організація наукових досліджень
 • Методологія харчової науки
 • Мікробіологія
 • Мікробіологія консервного виробництва
 • Мікробіологія в ресторанному господарстві
 • Навчально-дослідна робота за фахом
 • Науково-дослідна робота
 • Науково-дослідна робота студентів
 • Науково-педагогічна навчальна практика
 • Науково-педагогічна практика
 • Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах
 • Основи кулінарної майстерності
 • Основи фізіології та гігієни харчування
 • Передбакалаврська виробнича практика
 • Передбакалаврська технологічна практика
 • Переддипломна виробнича практика
 • Переддипломна практика
 • Проектування біотехнологічних виробництв
 • Проектування закладів ресторанного господарства
 • Проектування закладів ресторанного господарства – курсовий проект
 • Проектування закладів ресторанного господарства з основами САПР
 • Проектування закладів ресторанного господарства з основами САПР – курсовий проект
 • Стандартизація, метрологія, сертифікація
 • Стандартизація, сертифікація, метрологія
 • Теоретичні основи харчових технологій
 • Технічна мікробіологія
 • Технологія біовиробництв
 • Технологія галузі
 • Технологія зберігання м’яса та м’ясопродуктів
 • Технологія мучних кондитерських виробів
 • Технологія напоїв
 • Технологія оздоровчих харчових продуктів
 • Технологія продуктів дієтичного харчування
 • Технологія продукції ресторанного господарства
 • Університетська освіта
 • Управління якістю продукції харчових виробництвФізико-хімічні та біологічні основи технології м’ясних продуктів
 • Управління якістю харчової продукції
 • Харчові та дієтичні добавки
 • Харчові технології
 • Холодильна технологія харчових продуктів