кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Методичне забезпечення

           

УВАГА!  Електронні посібники доступні тільки з локальної мережі ПУЕТ.

 1. В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович  Теоретичні основи технології харчових виробництв: лабораторний практикум та завдання самостійної роботи http://www.lib.uccu.org.ua
 2.  В. В.Кожухар, Л. П.Холодний Актуальні проблеми технології галузі: Методичні рекомендації http://www.lib.uccu.org.ua
 3. Г. П. Хомич, Н. І.Ткач Фізико-хімічні і біологічні основи консервного виробництва: лабораторний практикум http://www.lib.uccu.org.ua
 4. А. М. Бурбак , Л. Б. Олійник, Н. В. Будник   Технологія галузі: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 5. Г. П. Хомич, Н. І. Ткач  Використання дикорослої сировини для забезпечення харчових продуктів БАР: Монографія  http://www.lib.uccu.org.ua
 6. В. Я. Плахотін, Т. Ю. Суткович  Метрологія, стандартизація та управління якістю продукції: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 7. І. С. Тюрікова  Система менеджменту безпечності харчових продуктів для харчових виробництв України в перехідний період приєднання до СОТ: Монографія http://www.lib.uccu.org.ua
 8. А. М. Бурбак, Л. Б. Олійник, Ю. Г. Наконечна, Н. В. Будник Технологія галузі: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 9. А. М. Бурбак, Ю. Г. Наконечна Холодильна технологія харчових продуктів: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 10. Н. В. Будник, В. Я. Плахотін Основи тваринництва та ветеринарно-сані­тарної експертизи: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 11. Г. М. Рибак, Т. Ю. Суткович, Ю. А. Ястреба Основи наукових досліджень і технічної творчості: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 12. Н. І. Ткач Проектування підприємств м’ясного виробництва з основами САПР: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 13. Н. І. Ткач Проектування підприємств з основами САПР: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 14. Г. С. Рибіцька, Н. І. Ткач  Харчові технології: збірник ситуаційних завдань http://www.lib.uccu.org.ua
 15. Л. П.  Холодний, Н. В. Будник Організація планування та управління виробництвом на підприємстві: навчально-методичний посібник http://www.lib.uccu.org.ua
 16. В.Я. Плахотін   Харчова хімія: лабораторний практикум http://www.lib.uccu.org.ua
 17.  Н.І. Ткач Загальна технологія харчових виробництв для 6.051701;6.051701і 6.051701.;6.051701і. : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 18.   Н. В. Будник, В. Я. Плахотін Основи тваринництва та ветеринарно-санітарної експертизи для 6.051701.; 6.051701і. .: навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 19.  І. С Тюрікова., В. Я   Плахотін Управління якістю і конкурентоспроможність продукції для 8.091706; 8.091707: навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 20.  І. С. Тюрікова Сертифікація та конкурентоспроможність продукції для 7.091706; 7.091707: навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 21.   І. С.  Тюрікова, Г. М. Рибак, В. М. Васюта Екологія та нешкідливість консервованих продуктів для 8.091706; 8.091707: навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 22.  Н. В. Будник  Переробка вторинних продуктів м'ясної промисловості для 7.091707 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 23. Л. Б. Олійник Технологія зберігання м'яса та м'ясопродуктів для 7.091707 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 24.  Л. Б. Олійник  Актуальні проблеми технології галузі для 7.091707 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 25.  Л. Б. Олійник  Харчові добавки в технології м'ясопродуктів для 8.091707 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 26. Л. Б. Олійник Прогресивні технології зберігання і переробки м'яса для 8.091707 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 27.  Т. Ю. Суткович Прогресивні технології зберігання та переробки плодів і овочів для 8.091706 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 28.  Т. Ю. Суткович, В. Я. Плахотін Теоретичні основи технологій харчових виробництв для 6.051701; 6.051701і, 6.051701.; 6.051701і..    :навчальнометодичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 29.  Ю. Г. Наконечна Актуальні проблеми технології галузі для 7.091706 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 30. Ю. Г. Наконечна Холодильна технологія харчових продуктів для 7.091706 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 31. Г.М. Рибак, Ю.А. Ястреба  Навчально-дослі-дна робота для 7.091706; 7.091707 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 32.  Г. С. Рибіцька Методика викладання спеціальних дисциплін для 8.091706; 8.091707 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 33. Г. П. Хомич      Наукове обґрунтування режимів стерилізації для 8.091706 : навчально-методичний посібник для  самостійного вивчення дисципліни за КМСОНП http://www.lib.uccu.org.ua
 34. В. Я. Плахотін   Харчова хімія для 6.051701; 6.051701і; 6.051701.; 6.051701і. Лабораторний практикум та завдання для самостійної роботи http://www.lib.uccu.org.ua   
 35.  Л. П. Холодний Організація, планування та управ-ління виробництвом на підприємствах для 6.051701; 6.051701і; 6.051701.; 6.051701і. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни http://www.lib.uccu.org.ua
 36.  А. М. Бурбак, В. І. Макарчук Холодильна технологія харчових продуктів для 6.051701.; 6.051701і. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни http://www.lib.uccu.org.ua

Теоретичні основи технології харчових виробництв

 • Лабораторні роботи і методичні рекомендації до їх виконання, самостійного вивчення курсу і контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Плахотін В.Я., Суткович Т.Ю. Навчально-методичний посібник для СРС за кредитно-модульною системою навчання “Теоретичні основи технології харчових виробництв”, ІІІ курс зі спеціальності 7.0917.06 та 7.0917.07 з дисципліни “Теоретичні основи технології харчових виробництв”, 3 д.а.
 • Суткович Т.Ю. Навчально-методичний  посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою навчання “Теоретичні основи технології харчових виробництв” для студентів спеціальності 7.09.17.07, 7.09.17.06

Фізико-хімічні та біологічні основи консервного виробництва

 • Лабораторний практикум для студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.14 "Технологія консервування".
 • Програма, методичні рекомендації для самостійного вивчення курсу і завдання для контрольної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів"
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів". 
 • Г.П. Хомич. Фізико-хімічні та біологічні основи консервного виробництва. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальностей 7.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” http://uccu.org.ua/liber/2000/6/Homich/006fizhh/index.htm   

Фізико-хімічні та біологічні основи технології м’ясних продуктів

 • Навчальний комплекс з дисципліни "Фізико-хімічні та біологічні основи технології м’ясних продуктів" для студентів спеціальності 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Г.П. Хомич Н.І. Ткач. Фізико-хімічні та біологічні основи технології м’ясних продуктів. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС для студентів спеціальності 7.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” http://uccu.org.ua/liber/2002/6/CHomich/026fizCL/index.htm  
 • Хомич Г.П.,Ткач Н.І. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою навчання “Фізико-хімічні та біологічні основи технології м’ясних продуктів ” для студентів спеціальності 7.09.17.07
 • Хомич Г.П. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою навчання “Фізико-хімічні та біологічні основи консервного виробництва ” для студентів спеціальності 7.09.17.06

Загальна технологія харчових виробництв

 • Лабораторний практикум для студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і контрольні завдання для студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Збірник ситуаційних задач для самостійної роботи студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса" денної та заочної форм навчання.
 • В.Я. Плахотін. Теоретичнi основи технологiй харчових виробництв: Навч. посiбник / В.Я. Плахотiн ; I.С. Тюрiкова ; Г.П. Хомич . - К. : Центр навчальної лiтератури , 2006. - 640 с. + [Електрон. змiст] - http://uccu.org.ua/liber/2006/11/CPlahotin/0611teoCL/zmist.pdf   

Проектування підприємств з основами САПР

 • В.В. Кожухар, О.П. Голобородько. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ОСНОВАМИ САПР http://uccu.org.ua/liber/2003/6/CKojuhar/036proCL/index.htm
 • В.В. Кожухар, Л.П. Холодний. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ З ОСНОВАМИ САПР. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС дисципліни для студентів спеціальності 8.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів» http://uccu.org.ua/liber/2005/6/CKojuhar/056proCL/index.htm  
 • Розділ "Підбір та розрахунок технологічного обладнання" Методичні рекомендації до курсового та дипломного проектування для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи з виконання розрахунково-графічного завдання студентами спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Методичні рекомендації для самостійної роботи на ПЕОМ студентів усіх форм навчання спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Техніко-економічне обґрунтування та розрахунок економічних показників при будівництві або технічному розширенні плодоовочевих заводів".
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми для студентів 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • В.В. Кожухар. Компонування виробничих цехів. Текст лекції з курсу "Проектування підприємств з основами САПР для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів" http://uccu.org.ua/liber/2001/5/Kojuhar/015cehkr/index.htm

Проектування підприємств м’ясного виробництва з основами САПР

 • Н.І. Ткач. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОГО ВИРОБНИЦТВА З ОСНОВАМИ САПР. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо написання курсового проекту для студентів спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» http://uccu.org.ua/liber/2004/6/Tkach/046proth/index.htm
 • Н.І. Ткач. ПРОЕКТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОГО ВИРОБНИЦТВА З ОСНОВАМИ САПР. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» http://uccu.org.ua/liber/2004/6/Tkach/046pidth/index.htm

Методи контролю харчових виробництв

 • Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса" денної та заочної форм навчання.

Технологія галузі

 • Навчальний комплекс дисципліни для студентів 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Розділ "Фруктові консерви" Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Розділ "Овочеві консерви" Методичні вказівки для лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Розділ "Технологія консервування плодів та овочів" Методичні вказівки для практичних робіт для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Розділ "Технологія переробки м’яса". Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Плахотін В.Я Тюрікова І.С. Суткович Т.Ю. Технологія галузі. Розділ "Технологія консервування риби та іншої водної сировини". Лабораторні роботи і методичні рекомендації до їх виконання, самостійного вивчення курсу і контрольні завдання для студентів денної і заочної форми навчання зі спеціальності: 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування і переробки плодів та овочів" http://uccu.org.ua/liber/2001/6/CPlahotin/016tcrCL/index.htm
 • А.М. Бурбак, Л.Б. Олійник, Н.В. Будник. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС для студентів спеціальності 7.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” http://uccu.org.ua/liber/2002/6/CBurbak/026tehCL/index.htm
 • Л.Б. Олійник. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ. Розділ «ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА». ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» http://uccu.org.ua/liber/2004/5/OliynikLB/045tehok/index.htm
 • А.М. Бурбак, Л.Б. Олійник. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ. РОЗДІЛ «ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА». Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» http://uccu.org.ua/liber/2004/6/CBurbak/046texCL/index.htm
 • Г.П. Хомич. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт студентів заочної форми навчання спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» http://uccu.org.ua/liber/2006/6/Homich/066galhh/index.htm
 • Г.П. Хомич. ТЕХНОЛОГІЯ ГАЛУЗІ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання практичних завдань для студентів спеціальності 7.0917.06 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», частина І http://uccu.org.ua/liber/2007/6/Homich/076tehhh/index.htm   
 • Г.П. Хомич, В.В. Кожухар. ТЕХНОЛОГІЯ СУШІННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ. Текст лекції з дисципліни “Технологія галузі” для студентів спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 2005 http://uccu.org.ua/liber/2005/5/CHomich/055tehCL/index.htm  
 • В.В. Кожухар, Г.П. Хомич. ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ГРИБІВ. ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ з курсу «Технологія галузі» для студентів спеціальності 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» http://uccu.org.ua/liber/2004/5/CKojuhar/045tehCL/index.htm  
 • Хомич Г.П.,Ткач Н.І. Методичні рекомендації до виконання практичних завдань з дисципліни “Технологія галузі” частина 2 для студентів спеціальності 6.09.17.06

Технологія зберігання сільськогосподарської продукції

 • Методичні рекомендації до лабораторних занять та самостійної роботи студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Збірник ситуаційних завдань для самостійної роботи студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Методичні рекомендації до самостійного вивчення курсу і контрольні завдання для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • В.В. Кожухар Г.П. Хомич. КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальності 7.091707 "Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса" http://uccu.org.ua/liber/2002/6/CKojuhar/026komCL/index.htm  

Технологія зберігання м’яса та м’ясопродуктів

 • Навчальний комплекс з дисципліни для студентів спеціальності 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Плахотін В.Я. Олійник Л.Б. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ М'ЯСА ТА М'ЯСОПРОДУКТІВ. Навчальний комплекс http://uccu.org.ua/liber/2001/6/CPlahotin/016tzmCL/index.htm  

Харчові добавки у технології м’ясопродуктів

 • О.Ф. Манжос, Л.Б. Олійник. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ У ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯСОПРОДУКТІВ. Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CManjos/066hdmCL/index.htm  
 • Рибіцька Г.С., Ткач Н.І., Рибак Г.М. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою навчання “Харчові технології ” для студентів спеціальності 7.09.17.07, 7.09.17.06

Формування сировинних ресурсів для харчових виробництв

 • Методичні рекомендації до практичних занять студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • В.М. Васюта, Г.М. Рибак. ФОРМУВАННЯ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до самостійного вивчення курсу і завдання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальностей: 6.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 6.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» http://uccu.org.ua/liber/2007/6/CVasuta/076forCL/index.htm
 • Г.М. Рибак. ФОРМУВАННЯ СИРОВИННИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ. КУРС ЛЕКЦІЙ для студентів спеціальності 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» http://uccu.org.ua/liber/2004/5/Ribak/045forrk/index.htm   

Холодильна технологія харчових продуктів

 • Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт по курсу для студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".

Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах

 • Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів спеціальності 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса". 
 • Л.П. Холодний, І.С. Тюрікова. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» http://uccu.org.ua/liber/2004/6/CHolodniy/046orgCL/index.htm  
 • Холодний Л.П. НМКД “Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах” для студентів спеціальностей 7.09.17.06

Метрологія, стандартизація і управління якістю продукції

 • Навчальний комплекс з дисципліни для студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • В.Я. Плахотін, І.С. Тюрікова. МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС для студентів спеціальностей: 7.091706 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів”, 7.091707 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” http://uccu.org.ua/liber/2003/6/CPlahotin/036metCL/index.htm  

Основи тваринництва та ветеринарно-санітарної експертизи

 • Навчальні завдання та методичні рекомендації до лабораторних занять і самостійної роботи для студентів спеціальності 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".

Навчально-дослідна робота за фахом

 • Методичні рекомендації для лабораторних робіт та самостійної роботи студентів спеціальностей 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів", 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".

Організація виробництва

 • Методичні рекомендації та завдання для практичних занять студентів спеціальностей 7.0501.07 та 7.0502.01.

Управління якістю

 • Навчальний комплекс з дисципліни для студентів спеціальностей 7.0501.07 та 705.02.01.

Основи стандартизації, метрології та управління якістю

 • Навчальний комплекс дисципліни для студентів 7.0503.01 та 7.0503.02.
 • В.Я. Плахотін. ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВИРІШЕННЯ. ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ з курсу «ОСНОВИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ» для студентів спеціальностей: 7.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», 7.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса», 7.091711 «Технологія харчування» http://uccu.org.ua/liber/2004/5/Plahotin/045propn/index.htm
 • Плахотін В.Я., Суткович Т.Ю. Навчально-методичний посібник для СРС за кредитно-модульною системою навчання “Основи стандартизації, метрології та управління якістю”, ІІ курсу зі спеціальностей 6.0503.01 та 6.0503.02 з дисципліни “Основи стандартизації, метрології та управління якістю”, 3 д.а.  

Актуальні проблеми технології галузі

 • Розділ "Технологія консервування риби та іншої водної сировини". Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт та самостійного вивчення курсу для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Кожухар В.В. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни “Актуальні проблеми технології галузі” частина 2 для студентів спеціальності 7.09.17.06

Комплексна переробка сільськогосподарської продукції

 • Навчальний комплекс з дисципліни для студентів спеціальності 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".

Прогресивні технології зберігання та переробки плодів і овочів

 • Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • В.В. Кожухар. ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ. Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів» http://uccu.org.ua/liber/2004/6/Kojuhar/046prokr/index.htm    

Прогресивні технології зберігання та переробки м’яса

 • Н.І. Ткач. ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни для студентів спеціальності 8. 0917. 07 «Технологія зберігання, консервування та переробки м'яса» http://uccu.org.ua/liber/2006/6/Tkach/066ptzth/index.htm  

Наукове обґрунтування режимів стерилізації

 • Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • Г.П. Хомич. НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ РЕЖИМІВ СТЕРИЛІЗАЦІЇ. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС для студентів спеціальності 8.091706 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” http://uccu.org.ua/liber/2003/6/Homich/036nauhh/index.htm  
 • Г.П. Хомич. ТЕХНІКА ТЕПЛОВОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ КОНСЕРВІВ В АПАРАТАХ ПЕРІОДИЧНОЇ ДІЇ. Текст лекції для студентів спеціальностей 7.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів та овочів” та 7.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса” http://uccu.org.ua/liber/2001/5/Homich/015tehhh/index.htm
 •  Г.П. Хомич. ФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ТЕПЛОВОЇ СТЕРИЛІЗАЦІЇ. Текст лекції http://uccu.org.ua/liber/2001/5/Homich/015fppHh/index.htm  

Управління якістю і конкурентоспроможність продукції

 • Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • В.Я. Плахотін. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ. НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальності 8.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» http://uccu.org.ua/liber/2005/6/Plahotin/056uprCL/index.htm  

Екологія та нешкідливість харчових продуктів

 • Г.М. Рибак, Г.С. Рибіцька, В.М. Васюта. ЕКОЛОГІЯ ТА НЕШКІДЛИВІСТЬ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Навчальний комплекс дисципліни для студентів спеціальності 8.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CRibak/066ehpCL/index.htm

Організація і методи наукових досліджень

 • Наконечна Ю.Г. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Організація і методи наукових досліджень» за кредитно-модульною системою організації навчального процесу для студентів спеціальностей 8.09.17.07, 8.09.17.06

Програма технологічної практики

 • Хомич Г.П., Макарчук В.І. Програма технологічної практики для студентів спеціальності 7.0917.06
 • Хомич Г.П., Макарчук В.І. Програма технологічної практики для студентів спеціальності 7.0917.07

Дипломне проектування

 • Методичні рекомендації для студентів спеціальності 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса".
 • Дипломний проект. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".
 • В.В. Кожухар. ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ. Методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів спеціальності 7.091706 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів http://uccu.org.ua/liber/2002/6/Kojuhar/026dupkr/index.htm  

Робоча програма переддипломної практики

 • Робоча програма переддипломної практики студентів 5 курсу спеціальності 7.0917.07 "Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса". Навчально-методичне видання.
 • Г.П. Хомич, Г.С. Рибіцька, В.І. Макарчук. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ. Програма переддипломної практики студентів V курсу спеціальності 7.0917.06 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CRibicka/066tehCL/index.htm  

Методичні рекомендації і програма передмагістерської практики

 • Г.П. Хомич, Г.С. Рибіцька Л.Б., Олійник. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА. Методичні рекомендації і програма передмагістерської практики для студентів спеціальностей: 8.091706 «Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» 8.091707 «Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса» http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CHomich/066tehCL/index.htm  
 • Г.П. Хомич, Г.С. Рибіцька, В.І. Макарчук. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ. ТЕХНОЛОГІЯ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА. Методичні рекомендації і програма передмагістерської практики за фахами 8.0917.07 “Технологія зберігання, консервування та переробки м’яса”, 8.0917.06 “Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів” http://uccu.org.ua/liber/2006/6/CHomich/066tzkCL/index.htm  

Методичні рекомендації та вимоги до виконання магістерської випускової роботи

 • Методичні рекомендації та вимоги до виконання магістерської випускової роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за фахом 8.0917.06 "Технологія зберігання, консервування та переробки плодів і овочів".