кафедра технологій харчових виробництв і ресторанного господарства

 
Загальна інформація
Новини
Склад кафедри
Інформація для абітурієнтів
Історія кафедри
Спеціальності
Концепція кафедри
Дисципліни
Методичне забезпечення
НДР
Наукова робота студентів
Першокурсники університету
Виробнича практика
Наші досягнення
Резюме випускників
Наші випускники
Контакти
Фотогалерея

Методичне забезпечення

           

 • Олійник Л. Б. Актуальні проблеми технології галузі : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процессу.
 • Наконечна Ю. Г., Хомич Г. П. Актуальні проблеми технології галузі : навч. завдання та метод. рек. для лаб. занять, самост. та індивід. роботи студ. напряму підготовки. 
 • Наконечна Ю. Г. Безвідходні технології харчових виробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Загальна мікробіологія та вірусологія : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Бородай А. Б. Загальна мікробіологія і вірусологія : робочий зошит (Частина 1) для проведення лаб. занять та метод. рек. для самост. роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Загальна мікробіологія та вірусологія : робочий зошит (Частина 2) для проведення лаб. занять та метод. рек. для самост. роботи студентів напряму.
 • Ткач Н. I. Загальні технології харчової промисловості : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процессу.
 • Ткач Н. I. Загальні технології харчової промисловості. Ч. 1. Технологія продуктів із зернової і цукрової сировини : лабораторний практикум.
 • Холодний Л. П. Інноваційний інжиніринг консервних підприємств : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Холодний Л. П. Інноваційний інжиніринг консервних підприємств : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Суткович Т. Ю., Скобельська Н. В. Інноваційні ресторанні технології : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Суткович Т. Ю., Скобельська Н. В. Інноваційні ресторанні технології : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Наконечна Ю. Г. Інноваційні технології консервованих продуктів: навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Наконечна Ю. Г. Інноваційні технології консервованих продуктів: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Олійник Л. Б. Інноваційні харчові інгредієнти у технології харчових продуктів: навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Хомич Г.П. Інтелектуальна власність : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Олійник Л. Б. Кулінарна етнологія : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б., Левченко Ю. В. Культура гостинності : Навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Шелудько В. М. Кухні народів світу : метод. рекомендації та тестові завдання для самостійного вивчення дисципліни.
 • Дібрівська Н. В., Козак В. М. Кухні народів світу : метод. рекомендації для самостійного вивчення дисципліни та завдання контрольних робіт.
  Рогова А. Л., Мацук Ю. А. Методика викладання спеціальних дисциплін : навч.
 • завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Хомич Г.П., Рогова А. Л., Дібрівська Н. В., Ястреба Ю. А. Методичні рекомендації до
 • виконання магістерських робіт.
  Хомич Г.П., Дібрівська Н. В., Гончаренко В. Ф. Методичні рекомендації та програма виробничої практики.
 • Хомич Г.П., Дібрівська Н. В., Гончаренко В. Ф. Методичні рекомендації та програма науково-педагогічної практики.
 • Хомич Г.П., Наконечна Ю. Г., Гончаренко В. Ф. Програма і методичні рекомендації дослідницької та науково-педагогічної практики.
 • Мацук Ю. А., Наконечна Ю. Г. Методологія і організація наукових досліджень : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Хомич Г. П. Методологія харчової науки : методичні навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Мікробіологія : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Бородай А. Б. Мікробіологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Манжос О. Ф. Технічна мікробіологія : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Манжос О. Ф., Бородай А. Б. Технічна мікробіологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 
 • Бородай А. Б. Мікробіологія консервного виробництва : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Хомич Г. П. Навчально-дослідна робота за фахом : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
  Наконечна Ю. Г. Науково-дослідна робота : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Холодний Л. П. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах : метод. рекомендації щодо виконання курсової роботи.
 • Холодний Л. П., Буднік  Н.В. Організація, планування та управління виробництвом на підприємствах : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Дібрівська Н. В. Основи кулінарної майстерності : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Положишникова О. I., Положишникова  Л. О. Основи кулінарної майстерності : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 
 • Загоруйко Г. Є. Основи фізіології та гігієни харчування : навчально-контролюючі тести для проведення поточного і підсумкового контролю знань студентів очної і заочної форм навчання.
 • Загоруйко Г. Є. Основи фізіології та гігієни харчування : навчальні завдання для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Ткач Н. І. Проектування біотехнологічних виробництв : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Ткач Н. І. Проектування біотехнологічних виробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Рогова А. Л., Положишникова Л. О., Левченко Ю. В. Проектування закладів ресторанного господарства  : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Рогова А. Л., Положишникова Л. О., Левченко Ю. В. Проектування закладів ресторанного господарства : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи (проекту).
 • Олійник Н. В. Теоретичні основи харчових технологій : робочий зошит для проведення лаб. занять та метод. рек. для самост. роботи студентів.
 • Хомич Г. П., Ткач Н. І. Технологія біовиробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Чоні І. В. Стандартизація, сертифікація, метрологія : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Плахотін В. Я. Теоретичні основи технологій харчових виробництв : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Рогова А. Л., Капліна Т. В., Положишникова Л. О., Положишникова О. I. Технологія галузі : метод. рекомендації щодо виконання курс. роботи.
 • Рогова А. Л., Положишникова Л. О., Положишникова О. I. Технологія галузі : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Олійник Л. Б. Технологія зберігання м'яса та м'ясопродуктів : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Рогова А. Л., Капліна Т. В., Положишникова Л. О., Положишникова О. I. Технологія продукції ресторанного господарства : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Чоні І. В., Мазур Г. М., Дібрівська Н. В. Університетська освіта : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення курсу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Тюрікова І.С. Управління якістю харчової продукції : навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Тюрікова І.С. Управління якістю продукції харчових виробництв: навч. завдання та метод. рекомендації для лабораторних занять і самостійної роботи студентів.
 • Загоруйко Г. Є. Харчові та дієтичні добавки : навч. завдання та метод. рекомендації для практичних занять і самостійної роботи студентів.
 • Загоруйко Г. Є. Харчові та дієтичні добавки : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.
 • Наконечна Ю. Г., Бурбак А. М. Холодильна технологія харчових продуктів : навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.